CORONA – SENESTE NYT FRA BISPEKONTORET

Nye Covid-19 retningslinjer for Den katolske Kirke


Fra onsdag den 21. april gælder nye retningslinjer for Den katolske Kirke i Danmark:

De væsentligste ændringer er oplistet nedenunder:

* Anbefalingen om 30 minutters varighed af kirkelige handlinger bortfalder helt.

* Det anbefales, at man lufter ud mindst én gang i timen for aktiviteter der varer mere end 2 timer.

* Antal personer pr. kvadratmeter falder fra nuværende 7,5 kvm pr. person til 2 kvm pr. person hvis man sidder/knæler og 4 kvm hvis man står/går.

* Det generelle afstandskrav mindskes fra 2 meter mellem personer til 1 meter mellem personer.

* Anbefalingen om ikke at synge bortfalder.

* Hvis der synges skal der dog mindst være 2 meter mellem personer, der ikke er i samme husstand.

* Forsamlingsforbuddet fastholdes, når der ikke er tale om kirkelige handlinger (det vil sige pt. max 10 personer).

* Forsamlingsforbuddet vil dog følge den nationale udvikling, således at forsamlingsforbuddet yderligere lempes som følger:

§  6. maj hæves loftet til 25 indendørs og 75 udendørs
§  21. maj hæves det til 50 indendørs og 100 udendørs
§  11. juni hæves det til 100 indendørs – og fra denne dato afskaffes forsamlingsloft udendørs
§  august afskaffes forsamlingsloftet helt

* For undervisning og ”foreningsaktiviteter” for børn og unge under 18 år (dog ikke sangaktiviteter såsom kor) er forsamlingsloftet dog på maks. 25 personer, så længe arealkravet stadig opfyldes.