Messetider

Bispedømmet meddeler:

Vedrørende påskehelligdagenes liturgier


I år vil påsken af indlysende grunde bliver meget anderledes, end vi er vant til. I nogle uger har vi måttet undvære offentlige messe i vore kirker, og denne situation vil blive særligt mærkbar i påsken, hvor vi glæder os over de dybe og udførlige liturgier.

I vore kirker, men ikke nødvendigvis i alle, vil påskehelligdagens liturgier blive fejret for lukkede døre, eventuelt via livestreaming, hvor dette er muligt. Især vil præster med ansvar for flere kirker ikke være forpligtet til at fejre liturgien flere gange, når menigheden ikke kan være til stede.

Fra den romerske gudstjenestekongregation er der kommet en række anvisninger på hvordan liturgien skal fejres under de nuværende omstændigheder. Generelt er der taget nogle elementer ud af liturgierne som fx processioner og fodtvætning.

Man bedes selv holde sig orienteret om og hvornår liturgierne finder sted i de enkelte menigheder , samt om der er livestreaming ved at kontakte dem og deres hjemmesider.

I domkirken fejres de livestreamede liturgier som følger:

Tirsdag den 7. april: Bemærk: Messen med indvielsen af olierne aflyses og vil finde sted på et senere tidspunkt

Skærtorsdag den 9. april: Kl.17.00 messe til ihukommelse af Eukaristiens indstiftelse

Langfredag den 10. april: Kl. 15.00 Herrens lidelsesliturgi

Påskelørdag den 11. april: Kl. 21.30 Påskevigiliens liturgi

Påskedag den 12. april: Kl. 10.00 højmesse

Alle liturgierne i domkirken forestås af biskoppen.

Vedr. fejringen af helligdagene omkring påske

På grund af coronavirussen er fejringen af liturgien i påskehelligdagene og velsignelse af påskemaden aflyst. 

Vi kan følge gudstjenester i den stille uge via livestreaming fra domkirken, via nettet eller TV.

Og lad os sammen bede:

Gud, vor Fader, verdens skaber, almægtig og barmhjertig.

Af kærlighed til os sendte du din Søn til verden som læge for vore sjæle og vore legemer.

Se til dine børn, som i denne vanskelige tid med forvirring og forfærdelse i mange dele af Europa og Verden vender sig til dig for at søge styrke, frelse og lindring.

Fri os fra sygdom og frygt, helbred vore syge, trøst deres familier,

giv vore ledere visdom, vore læger, sygeplejersker og frivillige kræfter og anerkendelse, vore døde evigt liv.

Forlad os ikke i denne prøvelsens tid, men fri os fra alt ondt.

Det beder vi dig om, som med sønnen og Helligånden lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

Kærlig hilsen P. Piotr

GRUNDET CORONA-EPIDEMIEN ER ALLE OFFENTLIGE GUDSTJENESTER OG ANDRE SAMMENKOMSTER I MENIGHEDERNE AFLYST INDTIL VIDERE!


Når man nu ikke kan komme til messe om søndagen:

   De stærke bestræbelser på at begrænse følgerne af coronaepidemien har ført til drastiske forholdsregler i både de civile og det kirkelige liv. Udover at tage de nødvendige hygiejniske hensyn opfordres vi til mindst mulig fysisk kontakt og til kun at mødes i mindre grupper. Mange at disse tiltag har skullet gøres hurtigt og fra den ene dag til den anden.

    Som allerede meddelt er den naturlige deltagelse i søndagsmessen også blevet så godt som umuliggjort, fordi alle offentlige messer i bispedømmet indtil videre er indstillet. Vi har haft travlt med at fokusere på det, der ikke kan lade sig gøre og ikke foreslået mange alternativer. Det er ikke helt godt nok, så derfor bringes der her nogle forslag til, hvordan man kan markere søndagen, selv om man ikke kan komme til messe.

Alternativer til deltagelse i søndagsmessen

    Søndagen er ugens hviledag og skal i særlig grad også helliges Gud og vort åndelige liv. Deltagelse i søndagsmessen er den vigtigste måde at gøre dette på, når man ikke er forhindret i det. Dog kan og bør man også markere søndagen som helligdag, selv om kan ikke kan komme til messe. Det kan ske ved

  1. at følge livestreamingen af messerne i domkirken på www.katolslk.dk
  2. på tv, radio og computer at følge én af de mange transmitterede messer på udenlandske både kirkelige og verdslige kanaler.
  3. individuelt, men ikke mindst som familie at samles i bøn og oplæsning af søndagens liturgiske læsninger, som kan findes på nettet eller i bispedømmets liturgiske kalender.

     Ingen af disse forslag gør det muligt at deltage i eukaristien, hvilket nok er det største savn. Dog behøver man ikke at være helt uden eukaristisk kontakt med Kristus. Kirken kender og anbefaler, hvad der kaldes ”åndelig kommunion,” som består i, at man i bøn bekender sin tro på Kristi nærvær i eukaristien og udtrykker ønsket om og længslen efter at være forenet med ham.

     På side 484-491 i ”Bønnebog for Den katolske Kirke” findes der et stor udvalg af kommunionsbønner. En bøn ved åndelig kommunion findes på side 491-92 og lyder:

Herre, Jesus Kristus,

Du som er til stede i Altrets helligste Sakramente,

jeg tror på dig, jeg håber på dig, jeg elsker dig.

Lad intet skille mig fra dig,

lad alt føre til større fællesskab med dig;

lad min længsel efter dig komme for dagen i min kærlighed til dig

og til dem, jeg møder på min vej. Amen.

  Under den nuværende krise må vi undvære  mange berettigede goder. Må dette pålagte afsavn styrke vor påskønnelse af dem, ikke mindst deltagelsen i eukaristien og lade vor længsel efter den snart gå i opfyldelse. Lad dette være genstand for vor bøn sammen med bønnen for alle, som lider under coronavirussen, enten ved at være smittet med den eller være ramt af dens følger for menneskeligt samkvem.

København, den 14. marts, 2020

+Czeslaw

OG …

HVER ONSDAG INDTIL VIDERE

vil kirken i Sønderborg være åben til stille bøn

i tidsrummet kl. 15:00 – 20:00

NB: Højst 10 tilstedeværende ad gangen!

o-o-o-o-o-o-o

HØJMESSE

Sædvanligvis hver søndag kl. 12:00

Eventuelle ændringer vil blive meddelt løbende

o-o-o-o-o-o-o

TORSDAGE KL. 18:30


Generelle regler for modtagelsen af den hellige kommunion:

1. Det er tilladt at modtage den hellige kommunion to gange på en dag, såfremt den anden gang sker under en messe og ikke under en Ordets gudstjeneste.

2. Den, der ønsker at gå til kommunion, skal mindst en time før kommunionen afholde sig fra at spise og drikke, bortset fra vand og medicin. Ældre og syge eller de, der passer dem, kan modtage kommunionen uden at faste.

At faste før modtagelsen af den hellige kommunion går tilbage til det 3. århundrede. Kirken forstår denne faste som en åndelig forberedelse og en måde at vise Alterets Sakramente Ærbødighed på.

Hvordan går katolikker til kommunion? 

Der findes flere måder at modtage kommunionen på. I år 348 beskrev Skt. Kyrillos, der var biskop i Jerusalem og underviste i grundlæggende troslære og –praksis, hvordan man bør modtage kommunionen: ”Når du nærmer dig … gør din venstre hånd til en trone for den højre da den skal modtage en Konge. Og når du har gjort din håndflade hul, så modtag Kristi Legeme mens du siger ’Amen’. … Når du så har indtaget Kristi Legeme, da træd også̊ nærmere til Kalken med Hans Blod; stræk ikke hænderne frem, men bøj dig, og idet du med et udtryk af ærbødighed og fromhed siger ’Amen’ helliggør dig selv ved også̊ at indtage Kristi Blod.” 

Skt. Kyrillos’ beskrivelse af nadvergangen ligner meget katolsk praksis i vore dage. Det almindeligste er, at man går frem i en række og modtager først hostien, som kommunionsuddeleren lægger i ens fremstrakte hånd med ordene ”Kristi legeme”, hvortil man tydeligt svarer ”Amen”. Man putter straks hostien i munden, tygger og synker, og dernæst går man frem og modtager kalken, som man får overrakt med ordene ”Kristi blod”. Hertil svarer man tydeligt ”Amen”, og man drikker en lille tår af vinen, hvorefter man roligt rækker kalken tilbage til kommunionsuddeleren. I dag anbefales det, at alle modtager kommunionen under begge ’skikkelser’, dvs. både det forvandlede brød og den forvandlede vin, men det er ikke strengt nødvendigt. Ligesom Kristi legeme er ét, så er modtagelse af blot brødet fuldt ud en gyldig og udtømmende deltagelse i eukaristien. 

Alle katolikker og børn, der endnu ikke har været til den 1. kommunion og de, der hører til en anden religion eller trosretning kan få præstens velsignelse. 

De, som ikke kan modtage den hellige kommunion, tilkendegiver det ved, at de lægger deres højre hånd på venstre skulder.