Messetider

Vedrørende gældende corona-restriktrioner – se nedenfor!

HØJMESSE

Sædvanligvis alle søn- og helligdage kl. 12.00


Eventuelle ændringer vil blive meddelt løbende

AFTENMESSE

Ingen ‘torsdagsmesser’ i juli – august – septemberSeneste Corona-retningslinjer for Den katolske Kirke i Danmark:

Farvel til mundbindene og yderligere lempelser af Corona-restriktionerne


Hverdagen i kirkerne bliver heldigvis mere og mere normaliseret i løbet af den kommende tid.

Den politiske aftale, der faldt på plads i sidste uge om udfasning af restriktioner, får også betydning for Den Katolske Kirke.

Som allerede nævnt er kravet om at bære mundbind/visir ophævet fra i dag mandag den 14. juni.

Det er altså ikke længere et krav at bære mundbind på noget tidspunkt i kirker, kapeller eller øvrige lokaler (husk at fjerne plakater mv. som påbyder dette).

For indendørs aktiviteter andre end messer, kirkelige handlinger osv. Gælder, at man nu må være op til 100 personer indendørs, så længe arealkravet og anbefalingen om 1 eller 2 meters afstand stadig overholdes.

Fra 1. juli bliver dette hævet til 250 personer.

(Der gælder stadig de særlige regler for større arrangementer, med mere end 500 deltagere, hvor man sidder ned. Her vil der fortsat være krav om gyldigt Corona-pas.)

Det udendørs forsamlingsforbud er afskaffet fra i fredags.

Der er altså ikke en øvre grænse for, hvor mange man må samles udendørs, så længe afstandskravet på 1 eller 2 meter stadig overholdes.

1. august lempes arealkravet således at man må være 1 person pr. 2 kvadratmeter uanset om man sidder og knæler eller står og går.

Seruminstituttet forventer at fjerne den generelle anbefaling om 1 meters afstand mellem personer i løbet af august, hvorved det er forventningen, at arealkravet helt forsvinder.

Vi skal dog altså stadig overholde kravene om minimum 1 person pr. 2 kvadratmeter til messer, kirkelige handlinger og indendørs siddende aktiviteter.

Det forventes at de fleste øvrige restriktioner inkl. de mange regler om skilte, indretning af lokaler, tilgængelig håndsprit mv. forsvinder helt fra 1. september.

Hvis det er relevant for nogle, er det fra i dag også tilladt at gennemføre kirkelige sommerlejre og stævner med op til 500 deltagere.

Her er der krav om Coronapas, når aktiviteterne – herunder overnatning – foregår indendørs.

o-o-o-o-o-o-o


Generelle regler for modtagelsen af den hellige kommunion – under normale omstændigheder:

1. Det er tilladt at modtage den hellige kommunion to gange på en dag, såfremt den anden gang sker under en messe og ikke under en Ordets gudstjeneste.

2. Den, der ønsker at gå til kommunion, skal mindst en time før kommunionen afholde sig fra at spise og drikke, bortset fra vand og medicin. Ældre og syge eller de, der passer dem, kan modtage kommunionen uden at faste.

At faste før modtagelsen af den hellige kommunion går tilbage til det 3. århundrede. Kirken forstår denne faste som en åndelig forberedelse og en måde at vise Alterets Sakramente Ærbødighed på.

Hvordan går katolikker til kommunion? 

Der findes flere måder at modtage kommunionen på. I år 348 beskrev Skt. Kyrillos, der var biskop i Jerusalem og underviste i grundlæggende troslære og –praksis, hvordan man bør modtage kommunionen: ”Når du nærmer dig … gør din venstre hånd til en trone for den højre da den skal modtage en Konge. Og når du har gjort din håndflade hul, så modtag Kristi Legeme mens du siger ’Amen’. … Når du så har indtaget Kristi Legeme, da træd også̊ nærmere til Kalken med Hans Blod; stræk ikke hænderne frem, men bøj dig, og idet du med et udtryk af ærbødighed og fromhed siger ’Amen’ helliggør dig selv ved også̊ at indtage Kristi Blod.” 

Skt. Kyrillos’ beskrivelse af nadvergangen ligner meget katolsk praksis i vore dage. Det almindeligste er, at man går frem i en række og modtager først hostien, som kommunionsuddeleren lægger i ens fremstrakte hånd med ordene ”Kristi legeme”, hvortil man tydeligt svarer ”Amen”. Man putter straks hostien i munden, tygger og synker, og dernæst går man frem og modtager kalken, som man får overrakt med ordene ”Kristi blod”. Hertil svarer man tydeligt ”Amen”, og man drikker en lille tår af vinen, hvorefter man roligt rækker kalken tilbage til kommunionsuddeleren. I dag anbefales det, at alle modtager kommunionen under begge ’skikkelser’, dvs. både det forvandlede brød og den forvandlede vin, men det er ikke strengt nødvendigt. Ligesom Kristi legeme er ét, så er modtagelse af blot brødet fuldt ud en gyldig og udtømmende deltagelse i eukaristien. 

Alle katolikker og børn, der endnu ikke har været til den 1. kommunion og de, der hører til en anden religion eller trosretning kan få præstens velsignelse. 

De, som ikke kan modtage den hellige kommunion, tilkendegiver det ved, at de lægger deres højre hånd på venstre skulder.