Messetider

Coronarestriktionerne er endnu en gang blevet skærpet!

Følg med under: CORONA – SENESTE NYT


HØJMESSE

Sædvanligvis alle søn- og helligdage kl. 12.00


Eventuelle ændringer vil blive meddelt løbende

TORSDAGE I FASTETIDEN:

KORSVEJSANDAGT KL. 18:00For Sankt Pauls kirke i Sønderborg gælder det for tiden, at

KUN HVER ANDEN STOLERÆKKE MÅ BENYTTES

OG AT ANTALLET AF MESSEDELTAGERE IKKE MÅ OVERSTIGE

25 personer

BEMÆRK ISÆR:

1. Håndsprit når vi går ind og ud af kirken.

2. Der skal holdes afstand på mindst to meter til andre – ‘fra næsetip til næsetip’.

3. Familier, som bor sammen, må gerne sidde på samme række ved siden   af         hinanden.

MEN kravet om afstand til øvrige kirkegængere skal stadig overholdes!

4. Indsamling af kollekt foregår i kurven, som står ved udgangen.

5. Fredshilsen foregår uden fysisk kontakt.

6. Ved uddeling af den hellige kommunion er det også vigtigt at holde afstand.

Gå frem én række ad gangen!

7. Host eller nys i dit ærme – IKKE i dine hænder.

8. Kom IKKE i kirken, hvis du er utilpas eller på anden måde ikke føler dig helt rask!

o-o-o-o-o-o-o


Generelle regler for modtagelsen af den hellige kommunion – under normale omstændigheder:

1. Det er tilladt at modtage den hellige kommunion to gange på en dag, såfremt den anden gang sker under en messe og ikke under en Ordets gudstjeneste.

2. Den, der ønsker at gå til kommunion, skal mindst en time før kommunionen afholde sig fra at spise og drikke, bortset fra vand og medicin. Ældre og syge eller de, der passer dem, kan modtage kommunionen uden at faste.

At faste før modtagelsen af den hellige kommunion går tilbage til det 3. århundrede. Kirken forstår denne faste som en åndelig forberedelse og en måde at vise Alterets Sakramente Ærbødighed på.

Hvordan går katolikker til kommunion? 

Der findes flere måder at modtage kommunionen på. I år 348 beskrev Skt. Kyrillos, der var biskop i Jerusalem og underviste i grundlæggende troslære og –praksis, hvordan man bør modtage kommunionen: ”Når du nærmer dig … gør din venstre hånd til en trone for den højre da den skal modtage en Konge. Og når du har gjort din håndflade hul, så modtag Kristi Legeme mens du siger ’Amen’. … Når du så har indtaget Kristi Legeme, da træd også̊ nærmere til Kalken med Hans Blod; stræk ikke hænderne frem, men bøj dig, og idet du med et udtryk af ærbødighed og fromhed siger ’Amen’ helliggør dig selv ved også̊ at indtage Kristi Blod.” 

Skt. Kyrillos’ beskrivelse af nadvergangen ligner meget katolsk praksis i vore dage. Det almindeligste er, at man går frem i en række og modtager først hostien, som kommunionsuddeleren lægger i ens fremstrakte hånd med ordene ”Kristi legeme”, hvortil man tydeligt svarer ”Amen”. Man putter straks hostien i munden, tygger og synker, og dernæst går man frem og modtager kalken, som man får overrakt med ordene ”Kristi blod”. Hertil svarer man tydeligt ”Amen”, og man drikker en lille tår af vinen, hvorefter man roligt rækker kalken tilbage til kommunionsuddeleren. I dag anbefales det, at alle modtager kommunionen under begge ’skikkelser’, dvs. både det forvandlede brød og den forvandlede vin, men det er ikke strengt nødvendigt. Ligesom Kristi legeme er ét, så er modtagelse af blot brødet fuldt ud en gyldig og udtømmende deltagelse i eukaristien. 

Alle katolikker og børn, der endnu ikke har været til den 1. kommunion og de, der hører til en anden religion eller trosretning kan få præstens velsignelse. 

De, som ikke kan modtage den hellige kommunion, tilkendegiver det ved, at de lægger deres højre hånd på venstre skulder.