OPSLAGSTAVLEN

Forholdsregler under faren for coronasmitte


For godt en uge siden blev det første tilfælde af coronasmitte konstateret i Danmark. Efterfølgende er tallet steget, og verden over er forholdsregler blevet skærpet, listen med lande, hvor man skal være særligt agtpågiven er øget. I gik Statsministeren og andre danske myndigheder ud med alvorlige opfordringer til at undgå arrangementer med et stort antal mennesker, skærpet hygiejne og stærk reduktion af fysisk kontakt som f.eks. håndtryk.

I sidste uge blev der udsendt en vejledning til præsterne om, hvordan man i kirken skal forholde sig med hensyn til kommunionsuddeling samt brug af vievandskar og fredshilsen. Da situationen nu er den, at der officielt og  generelt manes til endnu større forsigtighed, bedes de henstillinger, der blev givet til præsterne sidste uge, når det gælder offentlige messer,  yderligere indskærpet.

Derfor:  

* Tømmes vievandskarrene ved kirkens indgang,

* Gives fredshilsenen ikke ved håndtryk, men ved f.eks. et diskret nik

* Undlades kommunion under vinens skikkelse,

* Undgås kommunion i munden

Derudover drejer det sig ligeså meget om i det hele tage at handle klogt og hensynsfuldt. Hvis en person har symptomer på influenza eller blot er forkølet, bør vedkommende selv være tilbageholdende med at have for tæt kontakt med andre og komme, hvor mange mennesker færdres.

Selv om overholdelse af ovennævnte anvisninger for nogle kræver tilvænning og måske overvindelse, berøves man ikke noget fundamentalt. Brug af vievand og håndtryk ved fredshilsenen kan uden problemer opgives for en tid. Selv om kommunion under begge skikkelser viser fylden af, hvad Kristus bød os gøre til sin ihukommelse, er han fuldt og helt til stede også alene i brødets skikkelse, og den åndelige værdi af modtagelsen af hans legeme er uafhængig af, om det sker i hånden eller munden. 

København den 7. marts 2020

+Czeslaw Kozon

VIL DU VÆRE BESØGSVEN?

Kære trosfæller!

Mon ikke mange af os (mig selv inklusive) til daglig går rundt og luner os ved tanken om, at vi i store træk lever op til, hvad man med rimelighed kan forlange af en god katolik?

Vi betaler vores kirkeskat, vi går jævnligt til messe og måske endda til skrifte. Vi overholder fasten – i hvert fald sådan nogenlunde. Vi giver gavmildt til kollekten, og vi husker at lægge en skilling for kirkekaffe (!), vi opfører os nogenlunde ordentligt over for familien og de nærmeste venner osv. osv …

Alt dette skal der da heller ikke siges ét ondt ord om; men det er og bliver mere eller mindre internt. Det er som oftest noget, der foregår i kirken og bag hjemmets fire vægge – samt eventuelt på køreturen hjem fra søndagsmessen.

Men når nu lyset er gået op for os, hvorfor så sætte det under en skæppe? Hvorfor ikke sætte det på en stage, så alle kan se det og få glæde af det?

Hvad med at tage billedet om Jordens salt til efterretning (Matt. 5, 13); være Ordets gører og ikke kun dets hører? (Jak. 1, 22 ff.)

Eller sagt på almindeligt dansk: Hvorfor ikke komme ud af busken og vise alverden, hvem vi er? Måske vi har noget brugbart at byde ind med?

Og hvor vil jeg nu hen med alt dette?

Jo, de seneste undersøgelser tyder på, at der rundt om i Danmark findes omkring 50.000 mennesker i kategori 65+, som på grund af alder, sygdom eller andre ulykkelige omstændigheder er blevet alene. En del af dem bor sikkert i Sønderborg eller nærmeste omegn, og det skulle ikke forbavse mig, om et besøg i ny og næ af et behjertet medmenneske ville være velkomment. Det har jo i mange år været en kendt sag, at de offentligt ansatte hjemmehjælpere er hårdt spændt for og kun har mulighed for at yde det allermest nødtørftige. Tid til reelt nærvær er en mangelvare, og det er her man som besøgsven kan gøre en indsats. Jævnlige besøg til en kop kaffe og en snak, lidt assistance med husholdningsindkøbene, en spadseretur, når vejret indbyder dertil etc.; det er alt sammen guld værd!  

Det handler kort sagt om næstekærlighed! Den koster ingen penge, og den er med garanti til glæde for både modtager og afsender.

Med alt dette in mente er vi et par stykker, som har besluttet at gøre en indsats for at oprette en besøgstjeneste ved Sct. Pauls Kirke. Nogle få har allerede meldt sig, og det er vort håb, at flere vil følge efter.

Henvendelse til undertegnede: personligt, telefonisk eller pr. e-mail.

Fred og alt godt!

Erik Egholm

Tlf.:   7465 3737

Mob.: 2143 2561

egos@stofanet.dk