OPSLAGSTAVLEN


VIL DU VÆRE BESØGSVEN?

Kære trosfæller!

Mon ikke mange af os (mig selv inklusive) til daglig går rundt og luner os ved tanken om, at vi i store træk lever op til, hvad man med rimelighed kan forlange af en god katolik?

Vi betaler vores kirkeskat, vi går jævnligt til messe og måske endda til skrifte. Vi overholder fasten – i hvert fald sådan nogenlunde. Vi giver gavmildt til kollekten, og vi husker at lægge en skilling for kirkekaffe (!), vi opfører os nogenlunde ordentligt over for familien og de nærmeste venner osv. osv …

Alt dette skal der da heller ikke siges ét ondt ord om; men det er og bliver mere eller mindre internt. Det er som oftest noget, der foregår i kirken og bag hjemmets fire vægge – samt eventuelt på køreturen hjem fra søndagsmessen.

Men når nu lyset er gået op for os, hvorfor så sætte det under en skæppe? Hvorfor ikke sætte det på en stage, så alle kan se det og få glæde af det?

Hvad med at tage billedet om Jordens salt til efterretning (Matt. 5, 13); være Ordets gører og ikke kun dets hører? (Jak. 1, 22 ff.)

Eller sagt på almindeligt dansk: Hvorfor ikke komme ud af busken og vise alverden, hvem vi er? Måske vi har noget brugbart at byde ind med?

Og hvor vil jeg nu hen med alt dette?

Jo, de seneste undersøgelser tyder på, at der rundt om i Danmark findes omkring 50.000 mennesker i kategori 65+, som på grund af alder, sygdom eller andre ulykkelige omstændigheder er blevet alene. En del af dem bor sikkert i Sønderborg eller nærmeste omegn, og det skulle ikke forbavse mig, om et besøg i ny og næ af et behjertet medmenneske ville være velkomment. Det har jo i mange år været en kendt sag, at de offentligt ansatte hjemmehjælpere er hårdt spændt for og kun har mulighed for at yde det allermest nødtørftige. Tid til reelt nærvær er en mangelvare, og det er her man som besøgsven kan gøre en indsats. Jævnlige besøg til en kop kaffe og en snak, lidt assistance med husholdningsindkøbene, en spadseretur, når vejret indbyder dertil etc.; det er alt sammen guld værd!  

Det handler kort sagt om næstekærlighed! Den koster ingen penge, og den er med garanti til glæde for både modtager og afsender.

Med alt dette in mente er vi et par stykker, som har besluttet at gøre en indsats for at oprette en besøgstjeneste ved Sct. Pauls Kirke. Nogle få har allerede meldt sig, og det er vort håb, at flere vil følge efter.

Henvendelse til undertegnede: personligt, telefonisk eller pr. e-mail.

Fred og alt godt!

Erik Egholm

Tlf.:   7465 3737

Mob.: 2143 2561

egos@stofanet.dk