Grøn kirke

Menighedsrådet ønsker at gøre en indsats for at kvalificere

Sct. Pauls Kirke i Sønderborg

til at blive optaget under domænet

Om Grøn Kirke

HVEM STÅR BAG?

Bag Grøn Kirke står Grøn Kirke-Gruppen under Danske Kirkers Råd. Det er en økumenisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra flere forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer i Danmark. Grøn Kirke-Gruppen tager både initiativ til projekter og videreformidler allerede eksisterende tiltag i medlemskirker/-organisationer og henter inspiration fra andre lande. Desuden fungerer Grøn Kirke-Gruppen som Danske Kirkers Råds kontakt til internationale organisationer som f.eks. Kirkernes Verdensråd, når det drejer sig om det kirkelige klima- og miljøarbejde.