Mobilepay

Den katolske kirke i Sønderborg

FØLGENDE TO NUMRE KAN BENYTTES:

KOLLEKT 676606

AKTIVITET 404676

( f.eks. HØSTFEST, SOMMERFEST, CARITAS-INDSAMLING )